Realizacja projektów B+R

Koordynujemy, prowadzimy, zarządzamy procesami R&D  firm w całej Polsce. Dzięki współpracy z krajowymi publicznymi jednostkami badawczo – rozwojowymi wspieramy naszych Partnerów w realizacji projektów badawczo – rozwojowych. Nasi specjaliści organizują zespoły badawcze i koordynują ich pracę na zlecenie Partnera.

Zarządzanie projektem

Skuteczne zarządzanie projektami B+R, stanowi najlepszy sprawdzian efektywności wykorzystania zasobów i osiągania zakładanych celów na konkurencyjnym obszarze biznesu, nowoczesnej administracji czy też forum społecznego działania. Projekty B+R, to, konfrontacja, innowacyjnego pomysłu zweryfikowanego w procesie badawczym z praktyczną oceną jego potencjału biznesowego.  Powodzenie, takiego projektu uwarunkowane jest, zarówno wiedzą teoretyczną, praktyką biznesową a także intuicją menadżerską i wyczuciem skali podejmowanego ryzyka. Nasi specjaliści wspomagają Partnerów na każdym etapie realizacji projektów.

Technologie

Prowadzimy także samodzielne prace B+R w obszarze rozwoju produktów i usług związanych z systemami elektrycznymi, układami chłodzenia, kontroli dostępu, sieciami i systemami komputerowymi. Opracowujemy technologie, które są z powodzeniem wdrażane przez naszych Partnerów.